ایستاده بود ایران جمعیت زندگی سلامت

ایستاده بود: ایران جمعیت زندگی سلامت اسلامی انقلاب ایرانی سلامتی بهداشتی ایرانیان امید به زندگی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی با ترامپ علیه کشور عزیزمان ایران هم پیمان نخواهیم شد / وزیر خارجه عراق

وی گفت: ویژگی‌های یکسان بسیاری وجود دارد که وحدت‌بخش کشور عزیزمان ایران و عراق هستند از جمله این ویژگی‌ها پرسشها جغرافیایی مشمول بر مرز یکسان با امتداد 1400 کیل

با ترامپ علیه کشور عزیزمان ایران هم پیمان نخواهیم شد / وزیر خارجه عراق

وزیر خارجه عراق: با ترامپ علیه کشور عزیزمان ایران هم پیمان نخواهیم شد

عبارات مهم : ایران

وی گفت: شاخصه های یکسان بسیاری وجود دارد که وحدت بخش کشور عزیزمان ایران و عراق هستند از جمله این شاخصه ها پرسشها جغرافیایی مشمول بر مرز یکسان با امتداد 1400 کیلومتر و روابط تاریخی و اجتماعی است.

وزیر خارجه عراق تاکید کرد: عراق در جبهه ضد ایرانی قرار نخواهد گرفت؛ لیکن مخالف سیاست های جبهه بندی در منطقه است.

با ترامپ علیه کشور عزیزمان ایران هم پیمان نخواهیم شد / وزیر خارجه عراق

به گزارش عصرایران، “ابراهیم جعفری” وزیر خارجه عراق در حاشیه حضور در همایش بین المللی با محوریت قربانیان خشونت نژادی و دینی در خاورمیانه در مادرید با روزنامه “ای بی سی” اسپانبا گفتگو و بر این مطلب تاکید کرد.

عراق: با ترامپ علیه کشور عزیزمان ایران همپیمان نخواهیم شد

وی گفت: شاخصه های یکسان بسیاری وجود دارد که وحدت بخش کشور عزیزمان ایران و عراق هستند از جمله این شاخصه ها پرسشها جغرافیایی مشمول بر مرز یکسان با امتداد 1400 کیلومتر و روابط تاریخی و اجتماعی است.

وی گفت: ویژگی‌های یکسان بسیاری وجود دارد که وحدت‌بخش کشور عزیزمان ایران و عراق هستند از جمله این ویژگی‌ها پرسشها جغرافیایی مشمول بر مرز یکسان با امتداد 1400 کیل

ابراهیم جعفری تصریح کرد: کشور عزیزمان ایران تا کنون به عراق حمله نکرده است و حتی یک وجب از خاک عراق را اشغال نکرده است در حالی که همسایه شمالی ما [ترکیه] نیروهای نظامی خود را تا عمق 110 کیلومتر وارد خاک عراق ساخت و علی رغم مخالفت دولت عراق با دخالت، یک پایگاه نظامی در خاک عراق تاسیس کرد.

ابراهیم جعفری از اعضای حزب “الدعوه” عراق، حزب نزدیک به ایران، هست. وی حامی روابط مثبت میان کشور عزیزمان ایران و عراق است.

حیدرالعبادی نخست وزیر عراق به آمریکا نزدیک است و حامی حضور آمریکا در عراق و در جبهه جنگ با داعش هست. هر چند حامی روابط مثبت میان دو کشور است.

با ترامپ علیه کشور عزیزمان ایران هم پیمان نخواهیم شد / وزیر خارجه عراق

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs