ایستاده بود ایران جمعیت زندگی سلامت

ایستاده بود: ایران جمعیت زندگی سلامت اسلامی انقلاب ایرانی سلامتی بهداشتی ایرانیان امید به زندگی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی گفت پول گرفته‌ایم نمی‌توانیم , به قالیباف گفتیم جهت بلندمرتبه سازی مجوز ندهید

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه آقای قالیباف از مواردی هستند که به دوربین نگاه می‌کنند و دروغ می‌گویند، گفت:‌ ادعای شهردار مبنی بر اینکه وزارت راه و

گفت پول گرفته‌ایم نمی‌توانیم , به قالیباف گفتیم جهت بلندمرتبه سازی مجوز ندهید

به قالیباف گفتیم جهت بلندمرتبه سازی مجوز ندهید؛ گفت پول گرفته ایم نمی توانیم

عبارات مهم : ایران

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه آقای قالیباف از مواردی هستند که به دوربین نگاه می کنند و دروغ می گویند، گفت: ادعای شهردار مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی مجوز بلندمرتبه سازی را داده یک ادعای بی ربط و واهی است آیا که دولت یازدهم در سال ۹۳ جلوی صدور مجوز بلندمرتبه سازی های شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را گرفت.

پیروز حناچی در گفت وگو با ایلنا با اشاره به تخلفات شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در عنوان بلندمرتبه سازی ها اظهار داشت: بر اساس طرح جامع پایتخت کشور عزیزمان ایران مصوب سال ۱۳۸۶ شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران موظف بود ظرف سه تا ۶ ماه بعد از تصویب طرح جامع ضوابط بلندمرتبه سازی را به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی برساند.

گفت پول گرفته‌ایم نمی‌توانیم , به قالیباف گفتیم جهت بلندمرتبه سازی مجوز ندهید

وی ادامه د اد: سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم وارد کار شد هیچ ضوابطی جهت بلندمرتبه سازی به تصویب نرسیده بود یعنی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از سال ۸۶ تا سال ۹۲ اقدام به ارائه ضوابط بلندمرتبه سازی نکرده بود و به این معنا در کمیسیون ماده ۵ مجوز های بلندمرتبه سازی را صادر می کردند و خودشان می بریدند و می دوختند و در دولت قبل بدون آنکه شورای عالی معماری و شهرسازی نقشی داشته باشد مجوزها صادر می شد.

معاون معماری و شهرسازی کشور ادامه داد: بنابراین حجم زیادی از مجوزهای بلندمرتبه سازی ها در دوران مدیریت آقای قالیباف بدون هیچ توجیه عقلی و تخصصی و قانونی صادر شد و امروز اگر مبنای ساختمان های بلند در پایتخت کشور عزیزمان ایران را ساختمان های بالای ۱۲ طبقه بدانیم، در پایتخت کشور عزیزمان ایران ۹۸۷ ساختمان بلندمرتبه وجود دارد که بخش زیادی از مجوزهای ساخت این برج ها در دوران مدیریت ۱۰ ساله آقای قالیباف صادر شده است است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه آقای قالیباف از مواردی هستند که به دوربین نگاه می‌کنند و دروغ می‌گویند، گفت:‌ ادعای شهردار مبنی بر اینکه وزارت راه و

حناچی با بیان اینکه بعد از ورود دولت یازدهم، وزارت راه و شهرسازی جلوی بلندمرتبه سازی بدون ضابطه را گرفت اظهار داشت: نخستین اقدام ما این بود که از صدور مجوز جهت بلندمرتبه سازی بدون ضابطه جلوگیری کردیم و گفتیم که ساختمان های بلندمرتبه بدون ضابطه نمی توانند وارد دستور شوند البته در ابتدا این عنوان جدی گرفته نمی شد ولی بعد دوستان متوجه جدیت کار وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم شدند و با اعضای کمیسیون ماده ۵ مکاتبات متعددی داشتیم.

گفتیم جهت بلندمرتبه سازی مجوز ندهید گفت پول گرفته ایم نمی توانیم

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در همان ابتدا به اعضای کمیته فنی اعلام کردیم که حق ندارد مجوز بلندمرتبه سازی در پایتخت کشور عزیزمان ایران صادر کند، گفت: بعد از اینکه متوجه جدیت دستور وزارت راه و شهرسازی شدند شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد ۴۰ تا ۵۰ پرونده بلندمرتبه سازی در صف اخذ مجوز هستند که جهت صدور مجوز تعدادی از آنها پول گرفته ایم و باید جوابگوی آنها باشیم.

گفت پول گرفته‌ایم نمی‌توانیم , به قالیباف گفتیم جهت بلندمرتبه سازی مجوز ندهید

حناچی گفت: بنابراین از شورای عالی شهرسازی و معماری مجوز گرفته ایم که پرونده هایی که آقای قالیباف از آن صحبت می کردند بررسی کنیم و مشاهده کردیم که اغلب پرونده ها ضوابط اولیه بلندمرتبه سازی را هم رعایت نکردند بنابراین تعداد زیادی از این پرونده ها را رد کردیم.

وی تاکید کرد: بسیاری از این بلندمرتبه سازی ها قرار بود در معابر کم عرض ساخته شود که با شدت با صدور مجوز جهت این بلندمرتبه سازی ها مخالفت کردیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه آقای قالیباف از مواردی هستند که به دوربین نگاه می‌کنند و دروغ می‌گویند، گفت:‌ ادعای شهردار مبنی بر اینکه وزارت راه و

معاون آخوندی افزود: بعد از آن با فشاری که اعضای کمیسیون ماده ۵ به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری وارد آوردند ضوابطی از سوی این کمیسیون و شهرداری به شورای عالی پینشهاد داده شد ولی به کمیته فنی دستور دادیم که باید بدانیم چقدر از ظرفیت بلندمرتبه سازی های پایتخت کشور عزیزمان ایران استفاد شده است است و از شهرداری راجع به این عنوان اطلاعات خواستیم که شهرداری از دادن هر گونه اطلاعات استنکاف کرد.

حناچی با بیان اینکه بدون ارائه اطلاعات از سوی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی توانستیم پیشنهادات جهت ضوابط بلندمرتبه سازی را بررسی کنیم، گفت: در نهایت بعد از اینکه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از دادن اطلاعات راجع به اینکه چقدر از ظرفیت بلندمرتبه سازی پایتخت کشور عزیزمان ایران استفاده کرده استنکاف کرد، بلندمرتبه سازی در پایتخت کشور عزیزمان ایران را متوقف کردیم.

گفت پول گرفته‌ایم نمی‌توانیم , به قالیباف گفتیم جهت بلندمرتبه سازی مجوز ندهید

معاون معماری و شهرسازی ادامه داد: از نیمه دوم سال ۹۳ بنابر مصوبه صریح شورای عالی شهرسازی و معماری صدور مجوز جهت ساخت بناهای بالای ۱۲ طبقه را متوقف کردیم.

دولت یازدهم جلوی بلندمرتبه سازی های بی ضابطه شهرداری را در پایتخت کشور عزیزمان ایران گرفت

وی ادامه داد: بعد از این موضوع، معاونت بازرسی کل کشور ما را به یک جلسه دعوت کرد و گفتند که عده ای در خصوص این مصوبه شما شکایت کردند و آیا این عنوان را بررسی نمی کنند و ما هم در پاسخ گفتیم فکر می کردیم قرار است از ما به خاطر اینکه مجوز جهت ساخت و سازهای بی ضابطه نداده ایم تقدیر می کنید آیا که دولت یازدهم توانست جلوی بلندمرتبه سازی های بی ضابطه شهرداری را در پایتخت کشور عزیزمان ایران بگیرد.

حناچی ادامه داد: در نهایت پاسخ ما این بود که باید بدانیم چقدر از ظرفیت بلندمرتبه سازی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال های گذشته استفاده شده است است و این عنوان در تصمیم گیری های ما نقش موثر دارد و در نهایت با همکاری شرکت بازرسی کل کشور توانستیم اطلاعاتی را از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در رابطه با بلندمرتبه سازی در پایتخت کشور عزیزمان ایران به زور بگیریم و در نهایت متوجه شدیم اوضاع پایتخت کشور عزیزمان ایران بسیار بحرانی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با ورود شرکت بازرسی کل کشور پیش از اتفاق پلاسکو اطلاعات بلندمرتبه سازی در پایتخت کشور عزیزمان ایران را در اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری گذاشت این در حالی بود که ما از سال ۹۳ این اطلاعات را از شهرداری خواسته بودیم.

وی گفت: بعد از ارائه اطلاعات از سوی شهرداری دیدیم که اوضاع این شهر در حوزه ساخت برج های بی ضابطه بسیار بحرانی است و اکثر برج های پایتخت کشور عزیزمان ایران در معابر کم عرض بین ۶ تا ۱۰ متر ساخته شده است اند به این معنا که اگر اتفاق ای مانند اتفاق پلاسکو رخ دهد ماشین آلات آتش نشانی امکان تردد جهت امدادرسانی را نخواهند داشت.

وی ادامه داد: با مواجهه با این واقعیات مجاب شدیم نباید بلندمرتبه سازی در پایتخت کشور عزیزمان ایران ادامه پیدا کند و اتفاقا برخوردها باید انقباضی تر باشد.

میزان ساخت برج ها در دوران قالیباف معادل عملکرد تمام شهرداران بعد از انقلاب بوده است

حناچی با تاکید بر اینکه میزان ساخت برج ها و بلندمرتبه سازی در دوران آقای قالیباف معادل عملکرد تمام شهرداران بعد از انقلاب بوده است ، گفت: اینکه آقای قالیباف در مناظره روز گذشته مدعی شده است وزارت راه و شهرسازی مجوز برج سازی را داده یک ادعای بی ربط است و اگر شورای عالی شهرسازی و معماری این ادعا را قبول داشت جلوی بلندمرتبه سازی در پایتخت کشور عزیزمان ایران را نمی گرفت.

وی تاکید کرد: آقای قالیباف از مواردی است که به دوربین نگاه می کند و دروغ می گوید.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این ادعای آقای قالیباف یک ادعای واهی و بی پایه و اساس هست، گفت: در تمام استان ها دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ زیر نظر شورای عالی شهرسازی و معماری است ولی در پایتخت کشور عزیزمان ایران یک استثنا وجود دارد و دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ زیر شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مدیریت می شود در استان ها اعضای کمیته فنی از مدیران کل استانی هستند ولی در پایتخت کشور عزیزمان ایران معاونین وزرا در این کمیته حضور دارند ولی تمام معاونین وزرا رای به توقف بلندمرتبه سازی در پایتخت کشور عزیزمان ایران داده اند و این نمایندگان دولت بودند که بلندمرتبه سازی در پایتخت کشور عزیزمان ایران را متوقف کردند.

اتفاقی که در منطقه ۲۲ پایتخت کشور عزیزمان ایران رخ داده است بزرگترین تخلف قالیباف محسوب می شود

حناچی با اشاره به تخلف های شهرداری در منطقه ۲۲ پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار داشت: هیچ سند بالادستی اجازه این چنین ساخت و ساز در منطقه ۲۲ پایتخت کشور عزیزمان ایران را نداده است و اتفاقی که در منطقه ۲۲ پایتخت کشور عزیزمان ایران رخ داده است بزرگترین تخلف آقای قالیباف محسوب می شود.

وی گفت: طرح جامع پایتخت کشور عزیزمان ایران هرگز اجازه این حجم از ساخت و ساز در منطقه ۲۲ را نداده ولی در طرح تفصیلی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران که دولت قبل آن را تصویب کرده به یک بند مربوط به به سال ۷۸ استناد شده است که بر اساس آن با بیش از ظرفیت بارگذاری ساخت وسازها در منطقه ۲۲ پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شده است است.

معاون آخوندی تاکید کرد: حتی مجوز بلندمرتبه سازی در منطقه ۲۲ وارد کمیسیون های ماده ۵ نشد و شهرداران منطقه مجوزها را صادر کردند.

واژه های کلیدی: ایران | معماری | قالیباف | شهرداری | شهرسازی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs