ایستاده بود ایران جمعیت زندگی سلامت

ایستاده بود: ایران جمعیت زندگی سلامت اسلامی انقلاب ایرانی سلامتی بهداشتی ایرانیان امید به زندگی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی واکنش نایب رییس مجلس به نامه مجلس خبرگان رهبری راجع به برجام

علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به احمد جنتی به نامه مجلس خبرگان راجع به برجام تصویر العمل نشان داد.

واکنش نایب رییس مجلس به نامه مجلس خبرگان رهبری راجع به برجام

واکنش نایب رییس مجلس به نامه مجلس خبرگان رهبری راجع به برجام

عبارات مهم : دستگاه

علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به احمد جنتی به نامه مجلس خبرگان راجع به برجام تصویر العمل نشان داد.

به گزارش ایسنا، متن کامل نامه نایب رییس مجلس به جنتی به شرح زیر است:

واکنش نایب رییس مجلس به نامه مجلس خبرگان رهبری راجع به برجام

«جناب آقای جنتی دامت برکاته

رییس محترم مجلس خبرگان رهبری

علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به احمد جنتی به نامه مجلس خبرگان راجع به برجام تصویر العمل نشان داد.

با اهداء سلام در نامه ای که در ارتباط با خروج آمریکا از برجام نوشته اید، چند توصیه قابل تامل هست. در این نامه از طرفی پذیرفته اید که برجام با نظر مقام رهبری امضا شده است است و از طرف دیگر از رییس جمهور خواسته اید که به خاطر خسارت های وارده ناشی از برجام از مردم عذرخواهی کند. آیان این دو سخن تناقض و احیانا تعریض ناخواسته به مقام رهبری نیست؟

همچنین گفته اید در صورت اخذ نشدن تضمین های جدی و محکم از اروپایی ها، خروج از برجام وظیفه شرعی و قانونی دستگاه دیپلماسی خواهد بود.

آیا وظیفه شرعی دستگاه دیپلماسی را جنابعالی تعیین می کنید یا مقام رهبری؟ همچنین آیا وظیفه قانونی دستگاه دیپلماسی را جنابعالی تعیین می کنید یا مجلس؟

واکنش نایب رییس مجلس به نامه مجلس خبرگان رهبری راجع به برجام

حقیقت این است که یکی از معضلات کشور ما دخالت نهادهای متفاوت در کار یکدیگر هست. وظیفه مجلس خبرگان رهبری طبق قانون اساسی، گذشته از گزینش رهبر در وقت خاص، نظارت بر بقای شرط عدالت در مقام رهبری و نظارت بر دستگاه های زیرمجموعه رهبر است.

ورود به مسائلی مانند برجام و تعیین وظیفه جهت رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی از وظایف آن مجلس نیست، جهت جنابعالی آرزوی توفیق الهی دارم.

علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به احمد جنتی به نامه مجلس خبرگان راجع به برجام تصویر العمل نشان داد.

با تقدیم احترام علی مطهری»

واژه های کلیدی: دستگاه | مجلس خبرگان | مجلس خبرگان رهبری | اخبار سیاسی و اجتماعی

واکنش نایب رییس مجلس به نامه مجلس خبرگان رهبری راجع به برجام

واکنش نایب رییس مجلس به نامه مجلس خبرگان رهبری راجع به برجام

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs