ایستاده بود ایران جمعیت زندگی سلامت

ایستاده بود: ایران جمعیت زندگی سلامت اسلامی انقلاب ایرانی سلامتی بهداشتی ایرانیان امید به زندگی

فعالیت پارکبان غیرقانونی است/ شهروندان پول ندهند ، شهرداری

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران: تعداد زیادی از پارکبان ها از بین بردن شدند و راه اندازی پارکومتر در حال توسعه است و فعالیت پارکبان ها غیرقانونی است.  ..

ادامه مطلب