ایستاده بود ایران جمعیت زندگی سلامت

ایستاده بود: ایران جمعیت زندگی سلامت اسلامی انقلاب ایرانی سلامتی بهداشتی ایرانیان امید به زندگی

امید به زندگی ایرانیان چقدر است؟

‘امید به زندگی’ از جمله شاخص‌های مهم بهداشتی و بیانگر سطح سلامت و زندگی در جوامع متفاوت هست؛ شاید مهم‌ترین پرسش در هفته سلامت این باشد که اوضاع ..

ادامه مطلب